елементи на система STANDARD

MC 1/25
Основен елемент
100 х 25 х 25 cm
MC 2/25
Основен елемент
200 х 25 х 25 cm
MCF 1/25
Основен елемент с  пластмасови напречници
100 х 25 х 25 cm
MH 1/25
Коректор на височината
100 х 5 х 25 cm
MCF 1/15
Елемент за преградна стена
200 х 25 х 15 cm
ML 1/25
Щурц
100 х 25 х 25 cm
MP 1/25
Носещ таванен елемент
100 х 25 х 25 cm
MCF 0,7/25
Елемент тип „примка” с пластмасови напречници 70 х 25 х 25 cm
MHF 0,7/25
Коректор на височината за елемент тип „примка” 70 x 5 x 25 cm
MLA 1,2/25*
Щурц над врата
120 х 25 х 25 cm
MCF25 E45 LA/RI*
Ъгъл 45° с пластмасови напречници (ляв)
85.4(64.6) x 25 x 25 cm
MCF25 E45 RA/LI *
Ъгъл 45° с пластмасови напречници (десен)
85.4(64.6) x 25 x 25 cm
MC25 E45 LA/RI *
Ъгъл 45° (ляв)
110(90) x 25 x 25 cm
MC25 E45 RA/LI *
Ъгъл 45° (десен)
110(90) x 25 x 25 cm
ML25 E45 A/I *
Ъглов щурц 45°
95(75) x 25 x 25 cm
MP25 E45 A*
Носещ елемент на таван 45° (външен)
75 x 25 x 25 cm
MP25 E45 I *
Носещ елемент на таван 45° (вътрешен)
75 x 25 x 25 cm
MH25 E45 A/I *
Ъглов коректор на височината 45°
95(75) x 25 x 25 cm
MCB 1/25
Елемент за изграждане на плувни басейни
100 x 25 x 25 cm
MCFU25 E90 LA/RI
Ъгъл 90°
100(60) x 25 x 25 cm
MCFU25 E90 RA/LI
Ъгъл 90°
100(60) x 25 x 25 cm
MH 1/15
Коректор на височината за преградна стена
100 x 25 x 25 cm
* Елементи, срязани и съединени по поръчка

елементи на система prince blok

MC 2/30
Основен елемент
200 x 25 x 30 cm
ML 1/30
Свързващ блок
100 x 25 x 30 cm
MP 1/30
Носещ елемент на таван
100 x 25 x 30 cm
MH 1/30
Коректор на височината
100 x 5 x 30 cm
MCFU30 E90 LA
Ъгъл 90° (външен/ляв)
110 x 25 x 30 cm
MCFU30 E90 RA
Ъгъл 90° (външен/десен)
110 x 25 x 30 cm
MCFU30 E90 LI
Ъгъл 90° (вътрешен/ляв)
40 x 25 x 30 cm
MCFU30 E90 RI
Ъгъл 90° (вътрешен/десен)
40 x 25 x 30 cm
MLA 1,2/30 *
Щурц над врата
120 x 25 x 30 cm
* Елементи, срязани и съединени по поръчка

елементи на система KING blok

MC 1/35
Основен елемент
100 x 25 x 35 cm
MC 2/35
Основен елемент
200 x 25 x 35 cm
ML 1/35
Щурц
100 x 25 x 35 cm
MP 1/35
Носещ елемент на таван
100 x 25 x 35 cm
MLA 1,2/35 *
Щурц над врата
120 x 25 x 35 cm
MCFU35 E45 RA *
Ъгъл 45° (външен/десен)
93.6 x 25 x 35 cm
MCFU35 E45 LA *
Ъгъл 45° (външен/ляв)
93.6 x 25 x 35 cm
MCFU35 E45 RI *
Ъгъл 45° (вътрешен/десен)
56.4 x 25 x 35 cm
MCFU35 E45 LI *
Ъгъл 45° (вътрешен/ляв)
56.4 x 25 x 35 cm
MH 35 E45 A *
Коректор на височината 45° (външен)
93 x 25 x 35 cm
MH 35 E45 I *
Коректор на височината (вътрешен)
67 x 25 x 35 cm
MP 35 E45 A *
Ъглов носещ елемент на под 45° (външен)
93 x 25 x 35 cm
MP 35 E45 I *
Ъглов носещ елемент на под 45° (вътрешен)
67 x 25 x 35 cm
ML 35 E45 A *
Ъглов щуцер 45° (външен)
93 x 25 x 35 cm
ML 35 E45 I *
Ъглов щуцер 45° (вътрешен)
67 x 25 x 35 cm
MCFU35 E90 LA
Ъгъл 90° (външен/ляв)
120 x 25 x 35 cm
MCFU35 E90 RA
Ъгъл 90° (външен/десен)
120 x 25 x 35 cm
MCFU35 E90 LI
Ъгъл 90° (вътрешен/ляв)
30 x 25 x 35 cm
MCFU35 E90 RI
Ъгъл 90° (вътрешен/десен)
30 x 25 x 35 cm
MH 1/35
Коректор на височината
100 x 5 x 35 cm
* Елементи, срязани и съединени по поръчка