ПОКРИВ

Покривните панели NEODOM осигуряват намалена загуба на топлина през прокрива (Uo = 0,15 - 0,11 W/m2K стандартно за пасивни къщи) и отлична защита на сградата от влага, без нежелано просмукване. Те имат странични заключващи жлебове, чрез които се присъединяват към съседните панели. Така се получава ИДЕАЛНА МОНОЛИТНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ИЗБЯГВАНЕ НА ТОПЛИННИ МОСТОВЕ в контактната зона на традиционните EPS плоскости, обикновено използвани в строителната индустрия.

Освен това панелите имат канали с ширина 10 mm, разположени на стъпки от по 100 mm. КАНАЛИТЕ ОТВЕЖДАТ КОНДЕНЗА И ВОДАТА от повърхността, при еветуални течове в покривното покритие

ПОДОВЕ И ТАВАНИ

Топлите подове и тавани NEODOM са проектирани за лесно присъединяване към стенните елементи. Te се изграждат чрез поставянето на сглобяеми стоманобетонови греди между редиците от профилни елементи, над които се поставя армировъчна мрежа. В тази конструкция се излива бетон до 6 см над повърхността на кухите блокове. Така се създава носеща стоманобетонова конструкция с оребрена плоча, като РАЗХОДЪТ НА БЕТОН Е САМО 70-90 l/m2, в зависимост от светлия отвор. 

Това е едно много леко решение, дори с ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛКО ТЕГЛО от монолитните бетонови подове и тавани, при това и с МНОГО ДОБРА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. Идеално е не само за новостроящи се, но и за модернизацията и укрепването на стари сгради, изградени по други технологии, чиито стени са с ниска носимоспособност. Стандартни натоварвания, носени от подовете NEODOM, са 150 kg/m2, което е типично натоварване при жилищни сгради.

СТЕНИ

Елементите за изграждане на стените са с различни дебелини на изолационния пласт, както и на бетоновото ядро, и с правилната армировка може да се изградят не само високи сгради, с няколко десетки етажа, но също и съоръжения в сеизмични зони и райони, засегнати от миннодобивна дейност. Стенните елементи NEODOM са големи и леки. Основната "тухла" е с площ 0,5 m2 и тегло от 1,8 kg до 4,8 kg преди изливането на бетона (в зависимост от ширината на елемента). Възможно е да се изгради СТЕНА С ПЛОЩ 4,5 m2, включително изливането на бетона в нея, ЗА ЕДИН ЧАС. 

Един кубичен метър бетон е достатъчен за запълването и завършването на 
8 m2 стена. Това решение е 6 ПЪТИ ПО-БЪРЗО в сравнение с традиционното зидане с тухли и монтаж на топлоизолация върху стени. Средно квалифицираните бригади се нуждаят от 4-6 седмици да изпълнят грубия строеж на сграда с не много сложна архитектура.

Тази бързина на изграждането не може да се постигне при използването на други енергоефективни технологии, а намаленото време за изграждане означава не само МНОГОКРАТНО ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД, но също и по-ниска цена на кредита.

ФУНДАМЕНТ

Фундаментната плоча NEODOM може успешно да се използва вместо традиционните  фундаменти. Представлява монолитна бетонова плоча с традиционни стоманени армировъчни пръти или дисперсна армировка с фибри. Дебелината на стоманобетона е 25 cm, като се излива върху топлоизолационни елементи от PERIPOR, с ВИСОКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ и дебелина също 25 cm. Дебелият пласт изолация под сградата е идеална ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕТО НА СТУД, ЗАМРЪЗВАНЕ И РАЗРУШАВАНЕ. Ето защо, фундаментните плочи NEODOM са толкова популярни в скандинавските страни. 

С нашите елементи е възможно да намалите значително времето за изграждане на фундаментите до 2-3 дни, като не е необходима допълнителна вертикална и хоризонтална изолация, неизбежни при традиционото строителство. Конструкцията на плочата е изключително опростена, за да се избягват всякакви грешки при изграждането, а тъй като е възможно да се монтира на дълбочина от само 0,5 m, обемът и времето на земните работи може да се намали значително. Тъй като плочата NEODOM НАТОВАРВА ПО-МАЛКО ПОЧВАТА, в сравнение с традиционните фундаменти, с нея има възможност за изграждане на сгради върху по-слаби почви.

СГРАДИ С ВСЯКАКЪВ РАЗМЕР

Елементите NEODOM може да се използват за изграждането на всякакъв тип съоръжения като многоетажни жилищни сгради, еднофамилни къщи, училища, болници, хотели, църкви и дори плувни басейни.

УСТОЙЧИВА КОНСТРУКЦИЯ

Строителната система NEODOM включва използването на несваляем кофраж при изграждането на бетонни и стоманобетонни сгради. Конструкцията е с експлоатационен живот НАД 150 ГОДИНИ.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Всички елементи в построената по системата NEODOM сграда, се комбинират един с друг за създаването на непрекъснат топлоизолационен пласт с идеална сглобка. Основното предимство на системата е постигането на ниско ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ от сградата, което може да е до 
10 ПЪТИ ПО-НИСКО в сравнение с традиционното строителство.